Piec Kuzniecowa w systemie komorowym – czyste, ekologiczne spalanie drewna

Piec Kuzniecowa w systemie komorowym

Piec Kuzniecowa w systemie komorowym konstruowany jest zgodnie z założeniami teorii opracowanej przez rosyjskiego profesora W. E. Grum-Grzymajło na początku XX wieku. Sekret jego funkcjonalności tkwi w wykorzystaniu swobodnego przepływu gazów. Gazy ciepłe unoszą się do góry, zimne przemieszczają się na dół, do komina wpływają tylko gazy najzimniejsze. Ich drodze towarzyszą znacznie mniejsze opory niż w konstrukcjach kanałowych. Procesy te podlegają naturalnym prawom fizyki, a teoria jest znana i stosowana w Polsce od ponad 80 lat.

Od 2010 roku współpracuję z rosyjskim inżynierem i wynalazcą Igorem Kuzniecowem, który dzięki swoim pracom znany jest na całym świecie. Jego metoda polepsza spalanie i zwiększa skuteczność pieców i kotłów. Konstrukcja typu ciężkiego (500 W/m2) obejmuje funkcje: grzewczą, kuchenną (gotowanie, pieczenie), przygotowanie ciepłej wody (woda użytkowa, woda do ogrzewania pomieszczeń).

Testy wykonane w Szwecji i w Rosji wykazują dobre wyniki spalania, które spełniają obecne normy niemieckie i austriackie regulujące emisje gazów, CO2 i pyłów.

Ekologiczne, czyste spalanie drewna. Nowoczesne zduństwo XXI wieku

Piec Kuzniecowa w systemie komorowym opalany jest wyłącznie drewnem. Właściwe wymieszanie się gorących gazów z tlenem, wyeliminowanie zimnych gazów z reakcji spalania (specyfika pieców Kuzniecowa) zapewnia efektywne, pełne i czyste spalanie. Drewno spalane jest w temperaturze ok. 950-1000˚C przy doprowadzeniu odpowiedniej ilości tlenu. Spala się ono w 83% jako gaz, powstaje z tego 70% energii.

Dzieje się tak dzięki nowatorskiej konstrukcji paleniska, skonstruowanego specjalnie dla paliwa takiego jak drewno i wykorzystującego podczas spalania powietrze pierwotne i wtórne.

W przypadku wielu innych typów palenisk stworzenie takich warunków jest nieosiągalne. Dotyczy to zwłaszcza palenisk kominkowych, bardzo często przewymiarowanych (za dużych względem ilości spalanego w nich drewna), ze zbyt dużymi drzwiczkami, wypromieniowującymi szybko duże ilości ciepła z paleniska. Powoduje to powstawanie niekorzystnych warunków dla rekcji spalania, męczy domowników ogromną ilością ciepła. Na skutek niewykorzystania energetyczności paliwa pojawia się niepożądany efekt czarnego paleniska, osmolonych szyb drzwiczek, wydzielania trujących gazów i pyłów.

Konstrukcja pieca

Konstrukcja dwukomorowa pozwala na równomierne rozłożenie temperatury na ścianach pieca. Ciepło jest akumulowane w obudowie pieca, piec grzeje bardziej dołem – wyższa temperatura jest w dolnych partiach pieca. Problemem zaś w większości pieców kanałowych i kominków jest sytuacja odwrotna, gdzie ciepło oddawane jest przede wszystkim górną częścią konstrukcji. Dodatkowo mała masa akumulacyjna bryły takiego pieca czy kominka, krótka droga gazów do komina powoduje niewielkie wykorzystanie wytworzonej energii, skutkiem czego jest nierównomierne nagrzewanie się ścian, grzanie górnymi warstwami, szybkie wychłodzenie.

Mój piec, dzięki swojej konstrukcji, akumuluje ciepło głównie w obudowie, płaszczu pieca, średnio 24 godziny, oznacza to, że palimy w nim jeden raz na dzień i mamy ciepło do następnego dnia! Masa pieca zaczyna się od 1,5 tony osiągając nawet 6 ton. Ta cecha skutkuje ekonomicznym wykorzystaniem paliwa oraz równomiernym wypromieniowaniem ciepła, o niskiej względem innych urządzeń grzewczych temperaturze wynoszącej 50-70 ˚C. Pozwala to na stosowanie takich pieców w nowoczesnych domach o niskim zapotrzebowaniu cieplnym.

Ciepło w domu

Przyswajanie ciepła przez promieniowanie (promieniowanie podczerwone) to luksusowe ciepło porównywalne tylko z energią i promieniowaniem słonecznym. Wiemy, jak miłe jest słońce, kiedy zimą pomimo mrozu grzejemy się jego promieniami np. siedząc na ławce.

Promieniujące ciepło w pierwszej kolejności ogrzewa ciało a nie powietrze, stąd nawet niższa jego temperatura nie powoduje, że jest nam zimno. Dlatego przy temperaturze 19˚C w pomieszczeniu ogrzewanym piecem jest nam ciepło, gdy przy ogrzewaniu grzejnikowym (konwekcyjnym) potrzebowalibyśmy aż 21˚C, by osiągnąć taki sam efekt.Warto też wiedzieć, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1˚C to oszczędność 5-6% paliwa. Systemy ogrzewające przez promieniowanie powodują jedynie niewielkie elektrostatyczne naładowanie powietrza, co sprawia, że ruch cząsteczek powietrza jest mniejszy ruch cząsteczek powietrza, w odróżnieniu ogrzewania konwekcyjnego  (grzejnik, kominek, ogrzewanie podłogowe)  powodującego odczucie wysuszonego powietrza. Jest to niezwykle istotne dla higieny życia w domu, szczególnie dla alergików. Stała cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu niszczy dodatkowo proporcje pomiędzy ujemnymi i dodatnimi jonami, co ma również niekorzystny wpływ na klimat naszych pomieszczeniach.

Niska temperatura ścian pieca (zasadniczo nie przekracza 70˚C) sprawia, że nie przyczepia się do nich kurz, co jest częstym problemem w przypadku kominków i wszelkiego rodzaju wkładów piecowych.

Piec jest gwarantem pełnej niezależności i bezpieczeństwa cieplnego w zimie. Pewny w działaniu i użyciu daje komfort użytkowania na wiele lat.